LAH Mladá Boleslav 2018/2019


MENU
Aktuality
Výsledky a rozlosování
Tabulka
Kanadské bodování
Trestné minuty
Statistika gólmanů
Připomínky a komentáře
Pravidla + download
Archiv výsledků

Týmy
HC BRADLEC
HC BŘEZINA
Odbory KOVO MB
HC V-COM TEAM
HC KLEN
TSUNAMI NYMBURK
HC Allstars Benátky
HC Katusice


Zadejte váš e-mail:

...chceteli dostavat avíza a informace automaticky na e-mail.


Odkazy
Rozpis ledů SARA

Soubory ke stažení

Pravidla LAH Pravidla LAH pro sezónu 2014/2015 (DOC 40kB)

Zápis o utkání Zápis o utkání (rub a líc) (XLS 113kB)

Zápis ze schůze LAH Zápis ze schůze LAH 30.10.2007 (DOC 27kB)

Zápis ze schůze LAH Zápis ze schůze LAH 25.9.2007 (DOC 32kB)

Pravidla Ligy Amatérského Hokeje (LAH) pro sezónu 2014-2015

 1. Hraje se podle platných pravidel ledního hokeje na cca 3 x 25 minut hrubého času, přičemž se plně využije určený čas k zápasu (tzn. 1,5 hod). Bodové ohodnocení : vítězství = 3 body, remíza = 1 bod, prohra = 0 bodů.
 2. Soutěž řídí Výbor LAH (složení – z každého družstva jeden člen).
 3. O sporných věcech se vždy hlasuje – rozhodující hlas v případě shodnosti hlasů má předseda, který je volen Výborem.
 4. Každé družstvo nahlásí kontakt minimálně na 2 své členy (telefon + e-mail). – pošlete na : pkarli@email.cz
 5. Výbor se bude scházet operativně dle potřeby po svolání předsedou.
 6. Informace, změny, dotazy a diskuse budou probíhat přes internetovou stránku.
 7. Startovné pro sezónu 2010-2011 je 500,- Kč za zúčastněné družstvo, tyto peníze budou použity na ceny pro každé zúčastněné družstvo, případně pro nejlepší hráče soutěže a vedení internetových stránek (www.lahmb.cz) apod.
 8. Každé družstvo uhradí částku za pronájem ledové plochy, a startovné ve výši 27.700,- Kč ve dvou splátkách (první splátka do 20.10.2010 ve výši 17.000,- Kč, druhá splátka do 20.1.2011 ve výši 10.700,- Kč) na účet : 1639629023/0800. Konstantní symbol pro platby : 0308, variabilní symbol má každé družstvo jiné : (BRA 111, KLE 222, SVI 333, SKP 444, BRE 555, COM 777, SDK 999, SIR 888).
 9. Platba za rozhodčí bude prováděna při zápase přímo rozhodčímu ve výši 300,- Kč na jednoho rozhodčího.
 10. Soupiska každého družstva může obsahovat maximálně 25 hráčů + brankář(i), musí být zaslána ke zveřejnění na internetových stránkách nejpozději do 19.9.2010. Do 30.9.2010 mohou ostatní družstva prokázat případné porušení podmínek těchto „Pravidel“ pro vyřazení hráče ze sestavy. Po schválení soupisek nelze podávat protesty na již schválené hráče po dobu prvního kola, výjimkou bude pouze aktuální registrace v soutěžích ČSLH.
 11. Zápas může být sehrán pouze v případě, že družstvo má brankáře a minimálně 7 hráčů v poli. Pokud tomu tak není, bude to považováno jako nesehrání zápasu (viz bod 22) a zápas bude kontumován.
 12. Po odehrání prvního kola lze prokázat případné porušení podmínek těchto „Pravidel“ do 26.11.2010, poté nelze podávat protesty na již schválené hráče, výjimkou bude pouze aktuální registrace v soutěžích ČSLH.
 13. Každý hráč musí mít průkaz totožnosti pro případné ověření během zápasu.
 14. Sestavu lze doplňovat průběžně, nutno nahlásit nové členy s údaji potřebnými k zaregistrování (jméno, příjmení a datum narození), přičemž musí být dodrženy i ostatní body těchto pravidel. Jména nových hráčů budou k dispozici k vyjádření ostatních družstev po dobu 10ti dnů na internetové adrese, poté budou hráči uvedeni na soupisku, pokud u nich nebude prokázáno porušení těchto „Pravidel“.
 15. Přestup hráče v sezóně musí schválit obě zúčastněná družstva - nutno předložit písemný souhlas vedoucího družstva.
 16. LAH se mohou zúčastnit pouze hráči v ledním hokeji neregistrovaní (dle ČSLH). Byl-li hráč registrován v soutěžích extraligy, 1. ligy nebo 2. ligy, musí uplynout od ukončení jeho aktivní činnosti minimálně 5 let (tzn. v roce 2005) nebo musí dovršit věku 40ti let. Pokud hráč hrál pouze do juniorského věku (dorost, junioři), musí uplynout od ukončení jeho aktivní činnosti minimálně jeden rok (tzn. v roce 2009). Dále se mohou soutěže zúčastnit hráči, kteří nikdy nehráli za dorost nebo za muže.
 17. Hráči mladší 18-ti let mohou hrát pouze s písemným souhlasem rodičů.
 18. V případě, že nastoupí hráč registrovaný v soutěžích ČSLH, tato skutečnost bude prokázána, budou všechna utkání 10 dní zpět od podání protestu, v nichž nastoupil kontumována, družstvo nebude jinak potrestáno.
 19. Utkání se smí zúčastnit pouze hráči uvedení na soupisce (v tištěné formě), není povoleno doplňovat soupisku před utkáním ručně.
 20. V ostatních případech porušení těchto pravidel (účast hráče, který není v soupisce, porušení bodu 16, 19 nebo jakýkoliv jiný podvod) bude družstvo pokutováno částkou 500,- Kč a výsledek bude kontumován. Veškeré porušení a podvody musí soupeř prokázat.
 21. Každé družstvo uhradí zálohu ve výši poloviny ceny za pronájem ledu pro případné nesehrání zápasu (1.600,- Kč). V případě vyčerpání této zálohy musí mužstvo znovu uhradit zálohu. Tato záloha je převedena z minulé sezóny (mimo mužstvo HC KLEN).
 22. V případě nesehrání zápasu z jakéhokoliv důvodu bude zápas kontumován v neprospěch družstva, které nesehrání zápasu zapříčinilo. Mužstvo, které se k utkání nedostavilo bude finančně potrestáno částkou 1600,- Kč (záloha) a musí doplatit tuto zálohu do výše 1.600,- Kč.
 23. Každé družstvo může podat v průběhu utkání (mezi druhou a třetí třetinou) stížnost, zápas však z důvodu nedostatku času bude dohrán a stížnost se bude řešit před disciplinární komisí. Rozhodčí pro to učiní příslušná opatření (popsání stížnosti v „Zápise o utkání“).
 24. Do „Zápisu o utkání“ budou rozhodčí zaznamenávat i tresty (dle platných pravidel ČSLH). Obdrží- li hráč TH (trest ve hře), má automaticky zastavenou činnost na jedno soutěžní utkání. V případě nutnosti rozhodčí popíše přestupek s návrhem na trest vyšší, pak o výši trestu rozhodne komise. Obdrží-li jeden hráč v soutěži třetí vyšší trest, má zastavenou činnost na jedno soutěžní utkání (informace proběhne i na internetových stránkách).
 25. Před zahájením každého zápasu domácí družstvo vyzvedne na vrátnici ZS již předtištěný „Zápis o utkání“.
 26. Po utkání zajistí odevzdání „Zápisu o utkání“ (vyplněné a podepsané rozhodčím a oběma kapitány) na hlavní vrátnici ZS rozhodčí.
 27. Při každém zápase musí být lékárnička se základním vybavením, kterou přinese rozhodčí.
 28. Soutěž se bude hrát způsobem : dvě kola každý s každým + jedno kolo 1.-4. mužstvo a 5.-8. mužstvo, kde každé mužstvo začíná s nulovým počtem bodů.
 29. Nedodržení těchto pravidel může znamenat diskvalifikaci ze soutěže.